Avveckla aktiebolag

Innehåll

Avveckla aktiebolag gör man när man ej vill driva företaget längre. Det finns flera olika sätt att avveckla aktiebolag på. Det allra smidigaste att sättet att avveckla aktiebolaget är att snabbavveckla. Du säljer vidare aktierna och låter en avvecklare ta över aktiebolaget för att sedan likvidera, fusionera eller sälja aktiebolaget.

3 skäl till att avveckla aktiebolaget

En bild på en glad man som har avvecklat sitt AB och vill berätta om varför man ska avveckla

Frigöra tid

Att avveckla aktiebolaget frigör dig från de åtaganden som tillkommer som bolagsägare.

Spara pengar

Slipp missade deklarationskostnader, redovisningskostnader, bortglömda abonnemang m.m.

Slipp stressen

Med odelat fokus blir det lätt att viktiga datum missas. Avveckla aktiebolaget och slipp stressen över datumen.

Hur vill du avveckla aktiebolaget?

Vi rekommenderar främst 3 sätt att avveckla aktiebolag på; snabbavveckling, likvidation och fusion.

Det finns några variabler som påverkar vilket sätt som är bäst för att avveckla bolaget. T.e.x så spelar din egna kunskap roll, hur mycket tid du har, hur snabbt du vill bli av med bolaget och hur stora tillgångar du har i bolaget.

Nedan ställer vi ledande frågor som vägleder dig till att välja det bästa avvecklingssättet för dig och ditt bolag.

Vill du bli av med ditt bolag så snabbt som möjligt och erhålla pengar för aktiekapitalet? > Då ska du snabbavveckla aktiebolaget. Snabbavveckling gör att du blir av med bolaget snabbt, får ut pengar för aktiekapitalet och slipper avveckla bolaget själv. Har du stora tillgångar i aktiebolaget, över 300 000kr och inte har bråttom med att få tillbaka aktiekapitalet? > Då ska du likvidera företaget. Likvidera företaget gör man oftast då bolaget har stora tillgångar. Likvideringen tar också lång tid p.g.a alla de åtgärder som måste tas för att kunna likvidera bolaget. Har du fler än ett aktiebolag och har någorlunda gott om tid? > Då ska du välja att fusionera bolaget. Fusionera bolaget är ett snabbare sätt än att likvidera bolaget och funkar även när bolaget har skulder. Har du fler än ett bolag kan du fusionera bolaget till ditt andra. Du blir dock inte av med skulderna för att du fusionerar.
Avveckla aktiebolaget berorpå din kunskap och hur mycket tid du har

Avveckla aktiebolaget på det smidigaste sättet

Att genomföra en avveckling av företaget tycker vi ska vara enkelt och smärtfritt, därför rekommenderar vi i de flesta fall snabbavveckling av aktiebolaget.

Vad är snabbavveckling av aktiebolag?
Snabbavveckling betyder att man säljer sina aktier, man säljer alltså aktiebolaget, till en byrå som sedan ser till att företaget blir avvecklat. 

Byrån, avvecklaren, kan likvidera aktiebolaget på egen hand, så kallad frivillig likvidation, sälja vidare aktiebolaget eller fusionera bolaget.

När man genomför snabbavveckling är det viktigt att byrån du anlitar har ett bra avtal där det framgår tydligt att du blir av med företrädaransvaret och att byrån genomför de ändringar som krävs.

Varför ska man välja snabbavveckling av aktiebolaget?

En bild på en man som väljer att snabbavveckla sitt företag

>  Det är det absolut snabbaste sättet

>  Det är enkel process för ägaren av aktiebolaget

>  Du får ut pengar för företaget omgående

>  Du behöver inte sitta med planer och processer som tar månader

>  Företrädaransvaret försvinner från dig

Hur lång tid tar avveckling av aktiebolag?

Snabbavveckling

  • 1 till 30 dagar

Likvidation

  • 6 – 9 månader

Fusion

  • 3 – 5 månader

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?

Snabbavveckling

Offert.

Likvidation

8990:-

Fusion

  • 15990:-

3 skäl till att anlita Avvecklingsbyrån

Avvecklingsbyrån avvecklar ditt aktiebolag

Erfarenheten

Vi har jobbat med avveckling i många år på olika bolag. Genom erfarenheten har vi kunnat förbättra och effektivisera erbjudandet.

Bred kompetens

Vi arbetar i en större organisation där vi har lönespecialist, revisorer, förmedlare, analytiker, god kontakt med jurister m.m

Värderingarna

I en förändlig värld tycker vi det är viktigt att hålla våra västerländska kärnvärderingar intakta såsom tradition och trofasthet.

Vad händer med aktiekapitalet vid avveckling

Vid snabbavveckling betalas aktiekapitalets värde ut till aktieägaren.

I mindre företag är aktiekapitalet oftast det samma som värdet på aktierna. Eftersom avvecklaren köper aktierna från dig erhåller du pengar för aktierna. Så om aktiekapitalet är på 50 000 kr så köper avvecklaren dina aktier för 50 000 kr.

Vid likvidation av aktiebolag så betalas överskottet ut.

När man likviderar ett företaget så betalar man skulderna och säljer av tillgångarna, sedan betalas överskottet ut till aktieägarna. Därav kan, om aktiekapitalet är intakt, aktieägaren erhålla aktiekapitalet.

När man fusionerar ett aktiebolag tas aktiekapitalet över av övertagande bolag.

Vid fusion av aktiebolag tar ett övertagande bolag över både skulder och tillgångar. Eftersom aktiekapitalet är en tillgång uppgår det till det övertagande bolaget.

Vill du lära dig mer om avveckling av aktiebolag?

Besök vår kunskapssida där vi grundligt går igenom avveckling av AB. Klicka på knappen nedan.

Vill du bli kontaktad ang. avveckling för ditt bolag?
Lämna din email så kontaktar vi dig snarast.

Eller ring oss direkt på: 08-50 23 50 80