Vad är avveckling Vad menas med avveckling

Vad är avveckling?

Avveckling innebär att aktiebolaget avslutas, att de försvinner ur aktiebolagsregistret. Att avveckla en verksamhet kan göras på flera olika sätt. Vissa sätt är frivilliga såsom frivillig likvidation och fusion. Andra avvecklingssätt är tvingande såsom konkurs och tvångslikvidation.

Vad är avveckling av företag?

Att avveckla sitt företag är ofta en befrielse då man blir av med bördan och ansvaret som kommer med att vara styrelseledamot. Man avslutar bolagets verksamhet, alla avtal, alla engagemang och efter ett antal bolagsjuridiska åtgärder upplöses aktiebolaget – aktiebolaget existerar inte mer.

Vad betyder avveckling?

Synonymer till avveckling är upplösning, nedläggning, nedsläckning, likvidation.

Vad är avveckling av företag?

Avveckling av företag är att aktiebolaget upplöses, att bolaget försvinner från aktiebolagsregistret.

Varför ska man avveckla sitt företag?

Att avveckla sitt företag är en bra idé när man inte har några löpande intäkter. Många sitter idag och äger sitt aktiebolag trots att de inte har någon försäljning. Att befria sig själv från alla de plikter som kommer med när man äger ett aktiebolag är därför väldigt klokt. Att bli av med stressen kring alla deadlines m.m.

Göra sig fri

Du gör dig fri från de plikter som finns när man driver aktiebolag. Så som deklaration och årsredovisningar.

Undvika problem

När du inte driver ditt aktiebolag på heltid finns det problem som kan dyka upp p.g.a ens delade fokus.

Spara pengar

Att avveckla sitt företag gör att du sparar in på flera kostnader så som årsredovisning, konsultkostnader, bankkostnader, redovisningskostnader och andra kostnader.

Hur man kan avveckla sin verksamhet

Olika sätt att avveckla ett aktiebolag

Vad är avveckling? Det finns tre olika sätt man kan avveckla på.

Fusionera aktiebolag

Vad är fusion? Fusion är att slå ihop ett eller flera aktiebolag till ett. Ett aktiebolag tar alltså över verksamheten, tillgångar och skulder från de andra aktiebolagen. Fusion är sammanslagning av aktiebolag.

Man kan fusionera aktiebolag på flera olika sätt. Ett aktiebolag kan köpa ett annat aktiebolag och därefter fusionera det helägda dotterbolaget.  Fusion kan ske genom absorption, alltså att ett aktiebolag tar över samtliga tillgångar och skulder från de andra. Man kan också bilda ett nytt aktiebolag som tar över de fusionerade aktiebolagens tillgångar och skulder.

När man ska fusionera aktiebolag krävs det en hel del administration och planering. Du måste först ha ett annat aktiebolag som vill fusionera. Sedan ska styrelserna för aktiebolagen upprätta en gemensam fusionsplan. Borgernärer ska underrättas om fusionsplanen. För att verkställa fusionsplanen ska man ansöka om tillstånd hos Bolagsverket. När fusionsplanen och alla dess delar är genomförda ska man sedan anmäla detta till Bolagsverket. Hela denna process brukar ta mellan 4-6 månader. Det är viktigt att fusionsplanen är noggrann och att alla punkter följs.

Likvidation av aktiebolag

 Att likvidera ett aktiebolag betyder att aktiebolaget löses upp efter att skulderna har betalats och att tillgångarna har betalats ut till dig som aktieägare.

Att likvidera ett företag är en längre process som kräver mycket administrativt arbete, därför krävs det en likvidator som gör allt detta. När man likviderar ett bolag så löses bolaget upp. Det finns två olika typer av likvidation; frivillig och tvångslikvidation. Tvångslikvidation beslutas av domstol eller av Bolagsverket. Tvångslikvidation görs då företaget har misskött sig och upprepande gånger brutit mot aktiebolagslagen. Frivillig likvidation beslutar bolagsstämman om, alltså aktieägarna.

Förslag till beslut om frivillig likvidation ska läggas fram på bolagsstämman tillsammans med följande; de skäl för likvidation som föreligger och vilka möjligheter som finns förutom likvidation, när likvidationen ska börja gälla, datum för skiftet, skiftesbeloppets summa, vem som föreslås till likvidator (om auktoriserad revisor finns). Likvidatorn ersätter sedan styrelsen och avvecklar aktiebolaget. Likvidatorn ser till att kostnader och skulder betalas. Kostnaderna för likvidatorn betalas oftast av aktiebolagets tillgångar om inget annat är överenskommet.

Kontakta oss för råd och hjälp.

Snabbavveckling av aktiebolag

Vad är snabbavveckling? Att snabbavveckla ett företag gör man genom att förmedla företaget vidare. Man överlåter alltså aktierna och byter ut styrelsen.

Det här sättet är det smidigaste sättet att avveckla sitt bolag på. Genom trygga avtal och en seriös avvecklingsbyrå avvecklar man sin verksamhet enkelt och snabbt. Det man ska se upp med är snabbavvecklare som vill sälja vidare ditt bolag. Det kan ge konsekvenser i efterhand för dig. Se därför till att bolaget sätts i likvidation innan eller samtidigt som du säljer det.

Avvecklingsbyrån går igenom redovisningen och hjälper till att sälja av tillgångarna, alternativt köper loss tillgångarna, sätter bolaget i likvidation och en likvidator ersätter styrelsen.

Innan man avvecklar aktiebolaget måste man se till att allt är redovisat, att skulderna är reglerade, avtal avslutade m.m. Kontakta oss ifall du behöver hjälp med detta.

Vilket är det bästa sättet att avveckla sitt företag på?

Det bästa sättet att avveckla sitt bolag på beror på bolagets kapital, antal aktieägare och hur snabbt du vill ha ut ditt kapital.

Det vanligaste och säkraste sättet är frivillig likvidation. För en frivillig likvidation behöver du en likvidator, kontakta oss så hjälper vi dig.

Det snabbaste sättet är snabbavveckling. Att snabbavveckla sitt företag gör att du får ut bolaget kapital direkt.

Fråga oss!

Vill du veta mer om avveckling och vilket sätt som är det bästa för dig?

Fyll i nedan uppgifter så hör vi av oss.