Likvidera aktiebolaget

Vill du avsluta ditt bolag och erhålla bolagets kapital?

Genomförandet av en likvidation

För att genomföra en regelrätt likvidation behöver detta beslutas av bolagsstämman och en likvidator behöver väljas.

Fyll i kontaktformuläret för att erhålla protokoll för bolagsstämma och mer information om genomförandet av likvidation.

Vi har även likvidatorer som ni kan föreslå till stämman.

Ni kan också ringa oss på

0791029998

Bild på en tjej som lär sig mera om att likvidera aktiebolag

Förtydligande om likvidering av aktiebolag

Likvidera aktiebolag har länge varit ett uttryck som är synonymt med avveckla ett företag. Dock är likvidation en av flera avvecklingsmetoder. Vill du veta vilka flera sätt man kan avveckla ett aktiebolag på kan du läsa det här.

Kortfattat om likvidation

Likvidation är en längre process som går ut på att avveckla fysiska tillgångar, betala skulder och sedan betala ut överskottet till aktieägarna. Processen tar flera månader p.g.a att borgenärer måste kontaktas, beslut ska fattas av bolagsstämman, bolagsverket ska kontaktas och mycket mer.

Vill du veta mer om likvidation? Klicka på nedan knapp.

Hur lång tid tar det att likvidera ett aktiebolag?

En bild på en tjej som har somnat för att det tar så lång tid att likvidera ett aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag tar mellan 7-9 månader.

Varför tar det så lång tid att likvidera ett aktiebolag?

Det beror främst på kallelse på okända borgenärer som måste göras. Kallelsetiden är 6 månader och görs av Bolagsverket. Utöver detta måste man kalla till bolagsstämma och vänta på handläggningstider hos Bolagsverket.

Kan jag skynda på likvidationen?

Nej, inte direkt, dock kan du underlätta så likvidationen inte tar längre tid än nödvändigt. Detta gör du genom att själv ta fram borgenärer och betala skulderna och sälja fasta tillgångar.

En bild på en man som likviderar ett aktiebolag

Vad kostar det att likvidera ett aktiebolag?

Kostnaden att likvidera ett aktiebolag ligger på mellan 10 000 kr ex moms och uppåt. Dessa kostnader består av arvode för likvidator och ansökningsavgifter hos Bolagsverket.

Kostnaderna kan bli högre ifall likvidatorn behöver lägga ned mer än 10 timmar på arbetet. Andra kostnader som kan tillkomma är konsultarvode.

Vanliga frågor om likvidation

Nej man kan man inte likvidera bolaget själv, man behöver en likvidator som är oberoende av aktiebolaget.

Likvidation så säkerställer du att boalget avslutas regelrätt. Snabbavveckling säljs vidare till nya ägare vilket har i flera fall skapat problem för de gamla ägarna.

En konkurs kostar betydligt mer än en likvidation. En konkurs skapar också personliga hinder för de som sitter i styrelsen vid konkursen, t.e.x svårare att få lån. En likvidation för inte med sig någon problematik. Dessutom erhåller aktieägarna bolagets kapital medans vid en konkurs kommer bolagets kapital gå till skulder och arvode för konkursadvokaten.

Priset beror på vem som beslutar om likvidation och vem som föreslår likvidator. Prisbilden beror också på hur mycket likvidatorn måste göra, t.e.x måste han/hon sälja bolagets inventarier kan priset springa iväg.

Ifall du själv inte sätter bolaget i likvidation och/eller inkommer med förslag till likvidator utser Bolagsverket eller domstolen en advokat och denne har  vanligtvis högre arvoden än om du inkommer med eget förslag om likvidator.

Kontakta oss så tar vi fram alla dokument, likvidator och åtgärder.