Snabbavveckling av aktiebolag

Snabbavveckling - offert

Fyll i nedan så inkommer vi med en offert och plan för snabbavveckling av ditt bolag.

Snabbavveckla ditt aktiebolag

Vi snabbavvecklar ditt bolag tryggt och säkert. Vi säljer aldrig vidare ditt aktiebolag utan hos oss får du bekräftelse på att bolaget sätts i likvidation.

Ring oss direkt på 0791029998 för frågor eller fyll i formuläret för att starta snabbavveckling av aktiebolag.

Snabbavveckling aktiebolag - vår process i korthet

01

Offert och kontakt

Efter initial kontakt går vi igenom aktiebolaget granskar vi ärendet. Skickar över en offert och plan till er.

02

Avtal och köpeskilling

Vi skickar över avtal som kan skrivas under digitalt, snabbt och enkelt. Vi för sedan över köpeskillingen för aktierna.

03

Avveckling

Vi börjar sedan likvidationen av aktiebolaget. Likvidatorn ersätter styrelsen, adressen ändras m.m.

Skrolla vidare för att se en mer grundlig genomgång av vår snabbavveckling.

Vad är snabbavveckling?

Snabbavveckling innebär att du säljer aktierna i aktiebolaget och någon avslutar bolaget i egen regi. Tillgångar i bolaget säljs av, antingen innan ägarbytet eller köps upp av de nya ägarna. Summan tillfaller de tidigare ägarna.

Det man skall vara vaksam på när det gäller snabbavveckling är att köparna verkligen avslutar aktiebolaget. Gör de inte det utan säljer det vidare kan det orsaka problem för dig vid ett senare tillfälle.

Vi ser till att aktiebolaget sätts i likvidation i samband med att vi köper ditt bolag. I samband med att bolagets sätts i likvidation ersätter likvidatorn styrelsen och adressen ändras.

Risker med snabbavveckling

De risker som finns med snabbavveckling ligger hos leverantören av snabbavveckling. Flera snabbavvecklare säljer vidare bolagen och då riskerar man att bolaget används för kriminella aktiviteter vilket kan påverka en mycket negativt. Ofta sätts dessa bolag i konkurs och då blir det svårare att få lån m.m.

När du snabbavvecklar med oss får du bekräftelse på att ditt bolag avslutas på riktigt.

Gör dig fri från aktiebolagets förpliktelser och erhåll bolagets kapital

Vad som behövs för en snabbavveckling

För att kunna utföra en snabbavveckling behövs det ett antal dokument för att kunna slutföra avslutet av bolaget.

För att kunna genomföra en snabbavveckling krävs det vissa dokument för att säkerställa att aktiebolaget är i ordning och information om aktier för att kunna skapa aktieöverlåtelse och sätta bolaget i likvidation.

Kontoutdrag

Vi behöver kontoutdrag från bank och skatteverket för att säkerställa att bokföringen och rätt köpeskilling betalas ut.

SIE-fil

Vi behöver Sie-fil, en fil från bokföringssystemet. Detta behövs för att kunna säkerställa att resultat och balansrapport är korrekt och för att kunna fortsätta föra redovisning tills aktiebolaget är avslutat.

Information om aktier

Vi behöver veta antalet aktier i bolaget och vilka som äger aktierna för att kunna skapa protokoll från bolagsstämma och aktieöverlåtelse.

Snabbavveckling - grundligare genomgång

1 Kontakt

1.1 Offert och kontakt
Vi skickar över en offert och plan för snabbavveckling av ditt aktiebolag.

1.2 Utbyte av information och uppgifter.
Efter offert och plan kommer vi behöva uppgifter för att säkerställa att resultat och balansräkning är aktuell. Är den inte det kan vi hjälpa er med detta om ni vill genom att bistå med redovisning.

Det vi behöver från er i detta läge är kontoutdrag från bank och skatteverket, siefil (bokföringsfil), information om antalet aktier och vilka som äger aktierna.

snabbavvecklings olika steg, kontakt, avtal och avveckling
En illustration på avtal angående snabbaveckling

2 Avtal

2.1 Bolagsstämma
Vi tar fram protokoll där aktieägarna beslutar om likvidation. Aktieägarna signerar digitalt. Detta säkerställer att bolaget avslutas på riktigt. Vi skickar sedan in handlingarna till Bolagsverket.

2.2 Aktieöverlåtelseavtal
Vi skickar över aktieöverlåtelse som kan skrivas under enkelt och säkert digitalt. Alternativt träffas vi fysiskt för påskrift av avtal, vi finns i Jönköping.

2.3 Du får betalt
Vi för sedan över överenskommen köpeskilling för aktierna i bolaget.

3 Avveckling

3.1 Avslut
Efter mottagen köpeskilling för ni över bolagets kapital till bolaget som utför likvidationen och avslutar bankengagemanget. Detta säkerställer att bolaget inte kommer att användas under likvidationens gång. Ni är sedan fri från aktiebolaget

3.2 Ni är fria från aktiebolaget
Efter 1-3 veckor efter att vi skickat in handlingarna till Bolagsverket ersätter likvidatorn styrelsen och adressen ändras. Ni är då helt avskrivna från aktiebolaget.

3.2 Likvidation
Vi avslutar sedan aktiebolaget enligt aktiebolagslagen. Bolaget avslutas och tas bort ur aktiebolagsregistret.

En illustration om hur avvecklingsbyrån avvecklar bolag

Vill du veta mer om avveckling?
Fyll i nedan formulär så hjälper vi dig.

Är ditt företag inte redo för snabbavveckling?

En bild på en kvinna som har fullt upp med att avsluta abbonemang i sitt företag

Att avveckla sitt AB snabbt är det många som vill men man kanske har kontohändelser som är inte är bokförda, fordringar som måste drivas in o.s.v. Oroa er inte, kontakta oss så kan vi hjälpa er att göra ert bolag för snabbavveckling eller hitta andra sätt att avveckla ert aktiebolag på.. Vi har god kunskap om både bokslut och löpande redovisning. Vi kan även vara behjälpliga med att sälja tillgångar och betala skulder. Kontakta oss så hjälper vi er.