Vill du likvidera ditt bolag?

Vi på Avvecklingsbyrån hjälper dig att få tillbaka ditt aktiekapital och bli av med ditt bolag.

snabblikvidation ar smidigt

Snabblikvidation

Sätt igång redan nu
Ställ frågor till oss kostnadsfritt

Du binder dig inte till något genom att maila oss.

Du sparar månader

En vanlig likvidation tar minst 6 månader. Snabblikvidation tar mellan 1-30 dagar.

Spara tusentals kronor

Du slipper betala likvidator och du sparar troligtvis in tusenlappar på dyra revisorer.

Vanligaste metoden

Snabblikvidation tillsammans med snabbavveckling är vår snabbaste och vanligaste metod för att avveckla ett bolag.

Frågor om likvidering

En illustration om hur avvecklingsbyrån avvecklar bolag

Får man likvidera aktiebolag själv?

Svar nej. Det krävs en likvidator som säkerställer kapitalet genom särskilda rutiner och kontroller.

Hur lång tid tar en likvidation?

En likvidation dröjer minst 6 månader. P.g.a regelverk måste man kalla på okända fordringsägare, detta tar minst 6 månader. Ej inräknat årsstämma, kallelse, m.m.

Vad kostar en likvidation?

Likvidator kostar 11 070 kr  ytterligare arbete kostar 1 687,50 kr / h. Andra kostnader så som revisor, bokföring m.m är ej inräknat.

Vad är snabblikvidation?

Snabblikvidation även kallad snabblikvidering är en snabbare process med kontroll och utbetalning av aktiekapitalet och tillgångar.

Spara månader genom att  snabblikvidera ditt bolag för  endast 8900 kr. Kontakta oss för mer information.

Gor dig fri fran aktiebolagets forpliktelser

Snabblikvidation

Snabblikvidation är snabbare och billigare än likvidation. Du får värdet av ditt aktiekapital utbetalat snabbare och du behöver ingen likvidator.

Likvidation steg för steg

likvidera

Snabblikvidation

 1. Genomgång av redovisning
 2. Bolaget köps upp av oss, vi betalar ut samma summa som aktiekapitalet är på.
 3. Vi genomför en bolagsstämma och byter ut styrelse, ändrar adress och aktiebok.
 4. Vi avvecklar företaget i lugn och ro.
 5. Du är fri från bolaget

Likvidation

 1. Kallelse till bolagsstämma och förslag till beslut
 2. Bolagsstämman beslutar om frivillig likvidation utifrån förslaget
 3. Redogörelse över väsentliga händelser presenteras av styrelsen tillsammans med revisorns yttrande gällande redogörelsen.
 4. Förslag på likvidator beslutas på bolagsstämman
 5. Förslag på likvidator måste godkännas av skatteverket.
 6. Likvidatorn ersätter styrelsen
 7. Kallelse på okända borgenärer – kallelsetiden är sex månader
 8. Eventuella tillgångar betalas ut
 9. Slutredovisning tas fram på bolagsstämma
 10. Bolaget är därefter upplöst
 11. Anmälan till bolagsverket om att bolaget är upplöst sker
 12. Bolaget är avregistrerat
vara varderingar

Kontakta oss

kontakt@avvecklingsbyran.se

08-50235080